kot

Oferta

Korekta i Redakcja

Cena za korektę: 3 zł (netto) za stronę (1800 znaków ze spacjami).

Cena za korektę z redakcją: od 6 zł (netto) za stronę. W przypadku dłuższych i trudniejszych tekstów wycena indywidualna. Podczas korekty gruntownie sprawdzamy i poprawiamy tekst w zakresie ortografii, gramatyki, interpunkcji, frazeologii, leksyki oraz składni, sugerujemy także pewne zmiany stylistyczne. Redakcja natomiast polega na bardziej szczegółowej analizie tekstu, poprawkach stylistycznych oraz poprawieniu ewentualnych błędów merytorycznych i logicznych.


Skład DTP

Cena za skład publikacji: 32 zł (netto) za arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji lub 700 linijek poezji) w przypadku tekstu prostego – bez przypisów, tabel, ilustracji. W przypadku trudniejszych tekstów zapraszamy do kontaktu w celu wyceny indywidualnej.

Oferujemy profesjonalne łamanie, skład oraz przygotowanie do druku każdej publikacji: beletrystyki, prac dyplomowych, prac i publikacji naukowych, raportów, katalogów itp.


Wydaj się u nas

W tym momencie nie przyjmujemy nowych propozycji wydawniczych.

Zapraszamy również pisarzy, którzy poszukują wydawców. Zapewniamy kompleksową obsługę pod każdym względem (korekta, redakcja, skład i przygotowanie do druku, projekt okładki, druk i sprzedaż). Wszystkie książki przez nas wydane opatrzone są numerem ISBN i dostępne są w ogólnopolskiej dystrybucji oraz w naszej księgarni internetowej.


Zasady przyjmowania tekstów:

1. Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób: czcionka Times New Roman, wielkość 12 pt, pojedyncza interlinia, nagłówki, brak dołączanych czcionek i "przebajerzonego" formatowania. Zdajemy sobie sprawę, że każdy pisarz ma wspaniałą wizję wydania swoje książki, ale o tym porozmawiamy potem, na początku interesuje nas tylko treść.

2. Plik należy podpisać wg schematu: „imię i nazwisko – tytuł”.

3. Teksty można przesyłać tylko w formatach edytowalnych: doc, odt, rtf (czytane są na e-czytniku).

4. Teksty należy wysłać na adres wydawnictwo@gmork.pl, w tytule wpisując: [propozycja wydawnicza] imię i nazwisko – tytuł.

5. Brak spełnienia powyższych warunków będzie skutkował odrzuceniem propozycji.