kot

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda.

Aktualizacja lub całkowite usunięcie przetwarzanych danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie. Można to wykonać samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Przechowywane dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych https://www.gmork.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest:

Wydawnictwo GMORK Świątkowska Ryba sp.j.
Ignacego Domeyki 16
53-209 Wrocław
NIP: 8943054657
REGON: 022429387

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Certyfikat SSL, który gwarantuje bezpieczną komunikacja pomiędzy Twoim komputerem a https://www.gmork.pl
 • Gromadzone i przetwarzane są jedynie niezbędne dane osobowe, przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży konieczne jest wyrażenie oddzielnej zgody.
 • Dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 • System IT https://www.gmork.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
 • numer NIP (w przypadku firm).

W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, gdy Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • numer NIP (w przypadku firm).

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez ADO i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
 • Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000425263, NIP: 5252533454)
 • Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000552519, NIP 7792428503)
 • imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
 • Power Blue Media SA z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000281947, NIP: 898-16-47-572) operatora serwisu ifirma.pl
 • Vat-Tax Biuro Rachunkowe Joanna Poniatowska (NIP: 8941299981)

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

B. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z https://www.gmork.pl.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp operatora serwisu MailChimp.

C. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i niemających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na https://www.gmork.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta https://www.gmork.pl

W ramach działania https://www.gmork.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach https://www.gmork.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach https://www.gmork.pl;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach https://www.gmork.pl;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych https://www.gmork.pl;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu https://www.gmork.pl;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z https://www.gmork.pl niektóre funkcjonalności serwisu mogą działać nieprawidłowo.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w https://www.gmork.pl chcą je skasować, można to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

A. https://www.gmork.pl(serwer)

System informatyczny, z którego korzysta https://www.gmork.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego odwiedzający łącząc się z https://www.gmork.pl Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na https://www.gmork.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji https://www.gmork.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w części III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

https://www.gmork.pl korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego OpenCart. Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. https://www.gmork.pl (cookies)

https://www.gmork.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia https://www.gmork.pl rozpoznania i dostosowania https://www.gmork.pl do Państwa potrzeb.

https://www.gmork.pl wykorzystuje cookies do:

 • zapamiętania Państwa preferencji wyświetlania https://www.gmork.pl;
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania https://www.gmork.pl

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez https://www.gmork.pl

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w części III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

https://www.gmork.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej https://www.gmork.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

https://www.gmork.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo akceptować ich cookies.

https://www.gmork.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA 
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
 • Simply4net sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (NIP: 9721244748, REGON: 3024649290)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów https://www.gmork.pl

https://www.gmork.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w https://www.gmork.pl linki do innych stron internetowych. https://www.gmork.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.

VI. Przekazywanie Państwa danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, ADO dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności https://www.gmork.pl

https://www.gmork.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania https://www.gmork.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie https://www.gmork.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail).

VIII. Prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych mają państwo prawo do:

 • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw można zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

https://www.gmork.pl kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzysta z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail wydawnictwo@gmork.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie mogą lub nie chcą Państwo zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail wydawnictwo@gmork.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Wydawnictwo GMORK Świątkowska Ryba sp.j.
Ignacego Domeyki 16,
53-209 Wrocław